ULIS xây dựng bộ tài liệu giới thiệu các chương trình hợp tác về Đào tạo và Khoa học Công nghệ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS xây dựng bộ tài liệu giới thiệu các chương trình hợp tác về Đào tạo và Khoa học Công nghệ

Ngày 10/10/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi họp nhằm xây dựng bộ tài liệu giới thiệu các chương trình hợp tác về Đào tạo và Khoa học Công nghệ của Nhà trường.

Buổi làm việc có sự tham gia của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long,  PGS. Nguyễn Lân Trung, Trưởng phòng Hợp tác Phát triển Đỗ Minh Hoàng, Trưởng Khoa ĐT&BDNN Vũ Thúy Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Đào tạo Hà Lê Kim Anh, Giám đốc Trung tâm GDQT Hoa Ngọc Sơn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Lâm Quang Đông, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&Học liệu Khoa Anh Việt.

hop1
Buổi họp diễn ra trên tinh thần xây dựng cao.

Tại cuộc họp, PGS. Nguyễn Lân Trung đã trình bày về tài liệu “Giới thiệu các chương trình hợp tác về Đào tạo và Khoa học Công nghệ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN”.

Sau đó, các thành viên tham gia cuộc họp đã tiến hành trao đổi và thảo luận về bộ tài liệu. Nhiều ý kiến đóng góp sáng tạo, đầy tính thực tiễn đã được đưa ra. Nhìn chung, tất cả đều nhất trí với nội dung của bộ tài liệu và chỉ bổ sung, chỉnh lý một số điểm nhằm giúp bản giới thiệu có hiệu quả hơn trong hoạt động giới thiệu hợp tác.

Theo đó, nội dung của bản giới thiệu có phần giới thiệu chung cung cấp những thông tin khái quát về Trường Đại học Ngoại ngữ và giới thiệu các khu vực, tiềm năng hợp tác giữa Nhà trường và các đơn vị, địa phương.

Trong khi viết giới thiệu các chương trình, nội dung hợp tác cần tập trung vào:

– Khu vực Đào tạo và Bồi dưỡng bao gồm: Khu vực Phổ thông chuyên; Khu vực sinh viên chuyên ngữ; Khu vực sinh viên không chuyên ngữ; Học viên sau đại học; Bồi dưỡng giáo viên về năng lực tiếng và năng lực ngoại ngữ trong lớp học; Bồi dưỡng giáo viên về phương pháp giảng dạy; Bồi dưỡng giáo viên về nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Bồi dưỡng giáo viên về nghiệp vụ biên phiên dịch; Bồi dưỡng năng lực Tiếng Việt như một ngoại ngữ.

– Khu vực Khảo thí bao gồm: Bồi dưỡng nâng cao năng lực khảo thí; Dịch vụ xây dựng ngân hàng đề thi; Luyện thi; Thi thử; Tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

– Khu vực Khoa học Công nghệ bao gồm: Xây dựng đề án, dự án, các chương trình đào tạo; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Tư vấn, xây dựng chính sách văn bản pháp quy chỉ đạo điều hành; Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các đối tượng khác nhau; Sản xuất các học liệu ngoại ngữ; Cung cấp, chia sẻ học liệu, sách vở, tài liệu tham khảo.

Mỗi mục đều ghi rõ những nội dung mà trường có thể tiến hành hợp tác trên các lĩnh vực. Với tiêu chí đa dạng, các đối tác sẽ tìm thấy tiềm năng hợp tác với Nhà trường trên nhiều mặt.

hop2

Kết thúc buổi họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định việc xây dựng bộ tài liệu giới thiệu các chương trình hợp tác về Đào tạo và Khoa học Công nghệ là một kế hoạch có tính khả thi và hiệu quả cao nhằm giúp đẩy mạnh hoạt động hợp tác của Nhà trường đồng thời thể hiện tầm nhìn, vai trò của trường đối với hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ.

Do đó, các bộ phận liên quan đều phải thực hiện thật tốt công việc của mình liên quan đến dự án để tạo ra một sản phẩm có chất lượng. Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đều nhất trí và quyết tâm sẽ hoàn thành tốt phần việc của mình.

ULIS Media