20202021.tuan21 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan21

ULIS tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 7 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 22

Từ ngày 03-06/11/2021, tại Hàn Quốc, đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ 7 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ Châu Á (Asian Association for Language Assessment – AALA) và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu