ULIS được chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Ngôn ngữ Anh CLC – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS được chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Ngôn ngữ Anh CLC

Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh – Hệ chất lượng cao của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA.

Chương trình được kiểm định vào tháng 12/2018, có giá trị đến năm 2024. Chứng nhận có mã số: AP367VNUHNDEC18 ngày 20/01/2019 của AUN-QA. Ngành Ngôn ngữ Anh CLC là CTĐT đầu tiên của ULIS theo bộ tiêu chuẩn 3.0. Chương trình có số điểm là 4.9/7, cao nhất trong các CTĐT của ĐHQGHN kiểm định năm 2018.

Đây là một trong những lần hiếm hoi mà có tới 2 tiêu chuẩn (TC 4: Phương pháp Dạy và Học; TC 5: Kiểm tra đánh giá người học) được đoàn đánh giá cho biết là “không còn điểm gì cần cải thiện”. Các tiêu chí khác cũng được đánh giá là rất tích cực.

Giấy chứng nhận AUN-QA ngành Ngôn ngữ Anh CLC

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN – ASEAN University Network) được thành lập năm 1995 bởi các Bộ trưởng Giáo dục và các Hiệu trưởng của các Trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á với các mục đích: Thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học trong khu vực và là đầu mối phối hợp các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và tìm kiếm các biện pháp cải tiến liên tục chất lượng của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, AUN có 30 trường đại học thành viên thuộc 10 nước trong khu vực.Trong đó, Việt Nam có 03 trường: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Cần Thơ. 

Năm 2004, Tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng (ASEAN University Network – Quality Assurance – AUN-QA) được ban hành. Từ năm 2006 đến nay, bộ tiêu chuẩn AUN – QA được áp dụng với mục đích thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng, thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực. Bộ tiêu chuẩn gồm 11 tiêu chuẩn, phủ rộng khắp các lĩnh vực liên quan của một CTĐT.

Tính đến nay, Trường Đại học Ngoại ngữ đã hoàn thành kiểm định 14 CTĐT, trong đó có 4 CTĐT được đánh giá theo chuẩn AUN-QA là: Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm Tiếng Anh, Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Chương trình đào tạo Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Chương trình đào tạo cử nhân CLC Ngôn ngữ Anh.

Sắp tới, từ ngày 10 đến ngày 12/12/19, Nhà trường tiếp tục đón đoàn đánh giá ngoài của CTĐT thứ 15, cũng là CTĐT thứ 5 theo chuẩn AUN.

ULIS Media