[Tuyển dụng 2020] Thông báo cần tuyển bảo vệ, nhân viên phục vụ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội