TUẦN 45, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 45, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

THỨ HAI, 04/5/2020

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông tham dự họp ban tổ chức các cuộc thi tiếng anh theo nhiệm vụ Đề án Quốc gia.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức thi Olympic tiếng Anh cho sinh viên và ban tổ chức thi tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

THỨ BA, 05/5/2020

 

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” (Webinar 07).

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị và đại biểu được mời.

14:00 – 17:00, tại P.410, A1

Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu họp với Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Tiểu ban Phục vụ và khách mời.

THỨ TƯ, 06/5/2020

 

8:00, tại P.208, A1 (cả ngày)

Hiệu trưởng tiếp công dân và cán bộ viên chức, người lao động.

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế.

9:00, tại Đề án NNQG

PHT. Ngô Minh Thủy họp về biên soạn sách giáo khoa tiếng Nhật.

THỨ NĂM, 07/5/2020

 

13:30 – 17:00, tại HTNguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên 1).

Thành phần tham dự: 164 đại biểu Trường ĐHNN và Tổ công tác ĐHQGHN.

THỨ SÁU, 08/5/2020

 

7:30 – 11:30, tại HTNguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên 2).

Thành phần tham dự: 164 đại biểu Trường ĐHNN; Khách mời Thành ủy, ĐHQGHN, các Đảng ủy, chi bộ thuộc ĐHQGHN và đại biểu khác (có giấy mời).

13:30 – 17:00, tại HTNguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên 3).

Thành phần tham dự: 164 đại biểu Trường ĐHNN; Khách mời Thành ủy, ĐHQGHN, các Đảng ủy, chi bộ thuộc ĐHQGHN và đại biểu khác (có giấy mời).

THỨ BẢY, 09/5/2020

 

8:30, tại Đại học Giao thông vận tải

PHT. Lâm Quang Đông dự “Lễ khai giảng khóa đại học hệ VLVH chương trình VB2 cho cán bộ cán bộ quản lý của Trường ĐHGTVT”.

Thành phần tham dự: Đại diện Phòng KHTC; Phòng TT&PC; Ban chủ nhiệm và cán bộ Khoa ĐT&BDNN.

Cả ngày, tại ĐHQGHN

Hiệu trưởng họp về thi GVC của ĐHQGHN.

Chủ Nhật, 10/5/2020

 

9:00, tại TT.GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

PHT. Nguyễn Xuân Long dự “Lễ trao bằng cử nhân Đại học hệ VLVH tại TT.GDTX tỉnh Vĩnh Phúc”.

Thành phần tham dự: Đại diện Phòng KHTC; Ban chủ nhiệm và cán bộ Khoa ĐT&BDNN.