TUẦN 22, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 22, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

THỨ HAI, 23/11/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp về công tác đoàn thanh niên và Hội sinh viên năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Thu Dung, Nguyễn Như Anh (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư, Nguyễn Minh Quang (ĐTN).

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long, làm việc tổ xây dựng phòng Quản trị. 
10:30 – 12:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Phòng KHCN về việc chuẩn bị hội thảo quốc gia UNC2021.Thành phần tham dự: Toàn bộ cán bộ Phòng KHCN.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng họp về việc xây dựng học liệu số một số môn học giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021.Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long, làm việc nhóm thực hiện đề tài Nafosted, Bộ KHCN.Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Thắng, Đào Diệu Linh, Tạ Nhật Ánh (BM.TLGD) và khách mời.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020.Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (CT CĐ Trường), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).
20:30 – 22:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 24/11/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp xét nâng bậc lương năm 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa, Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 10).

Nội dung:

1.      Chủ đề “The One-Minute Manager” (BCV: Lại Thị Phương Thảo – Trường THPT CNN)

2.      Chủ đề “Cách phụ nữ lãnh đạo” của Joanna Barsh, Susie Cranston & Groffrey Lewis (BCV: Nguyễn Huyền Trang -Trường THCS NN).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS; BCH Công đòan Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khảo sát nhu cầu và hiện trạng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành hành chính.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TV HTPT), Trần Hoàng Anh (P.KHCN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA), Lâm Thị Hòa Bình (K.TA).

THỨ TƯ, 25/11/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (FIRE) của sinh viên Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo theo Quyết định của Hiệu trưởng và khách mời.

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp về công tác học sinh sinh viên năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo, chuyên viên P.CT&CTHSSV; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và khách mời.

THỨ NĂM, 26/11/2020

 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng quy định sử dụng mạng xã hội về quản trị hình ảnh cá nhân và tổ chức.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Cao Văn Đông (P.HCTH), Nguyễn Thị Ngọc Anh (P.TTPC), Đặng Huyền Thư, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Hoàng Thị Mai Phương (BM. Ả Rập).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng tham dự tập huấn nghiệp vụ cho tổ cộng tác viên Thanh tra thi học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương, Bùi Thị Lan, Nguyễn Ngọc Anh (P.TT&PC), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Lê Văn Tuyển (P.KHTC),  Phạm Đình Lượng (P.QT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Nguyễn Tuấn Anh (K. SPTA,), Nguyễn Đình Hiền (K.NN&VH Trung Quốc), Vũ Thanh Nhã (K.TA), Đặng Thanh Thúy (K.NN&VH Pháp).

THỨ SÁU, 27/11/2020

 

8:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ rà soát các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Theo QĐ số 2105/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng.

14:00 – 16:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự Tọa đàm về việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề trong đào tạo ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020 – 2025 – tầm nhìn 2035.

Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng KH-ĐT Nhà trường và khách mời.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 23/11 đến 27/11/2020: PHT. Lâm Quang Đông và PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự lớp BD LLCCCC.