TUẦN 14, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 14, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020

THỨ HAI, 28/9/2020

 

8:30 – 10:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp về công tác thực tập Nhật Bản.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Vũ Văn Hải, Phạm Thị Thu Hiền (P.CT&CTHSSV), Đào Thị Nga My, Trần Thị Minh Phương, Thân Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Hoài Tâm (Khoa NN&VH Nhật).

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng HCTH về công tác VTLT tại trường ĐHNN theo Quyết định số 968/QĐ-ĐHNN ngày 30/6/2020.

10:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng tiếp ông Nicolas Dervaux – Quyền Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Đại diện các Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie (Bỉ) tại Việt Nam.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Ban Chủ nhiệm Khoa Pháp.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác phối hợp về trật tự trị an giữa P.Quản trị, TT.PTNL và Đoàn TN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên (P.QT), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác tổ chức tập huấn giáo viên chủ nhiệm cho QH.2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (VP CLC), Đào Thị Diệu Linh (BM. TL-GDH); đại diện lãnh đạo P.CT&CTHSSV).

20:30 – 22:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 29/9/2020

 

8:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ V (2020-2025).

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo giấy triệu tập công đến số 2694/ĐHNQGHN-CT&CTHSSV ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo P.KHTC.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với PA03 về công tác an ninh chính trị đầu năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Văn, Lại Thị Phương Thảo (CNN) và khách mời.

THỨ TƯ, 30/9/2020

 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự họp chuẩn bị đón sinh viên khóa QH.2020 diện xét tuyển.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV, Phòng ĐT; lãnh đạo các đơn vị: Phòng QT,  Trung tâm CNTT-TT&HL, Bộ môn NN&VH Ả Rập, ĐTN, HSV; Trưởng các khoa đào tạo chính quy

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về tổ chức ULIS Book Fair 2020.

Thành phần tham dự: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Bình (TT.CNTT-TT&HL), Ngô Bích Đào (Trường THCS NN), Nguyễn Thùy Linh (Trường THPT CNN), Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).

THỨ NĂM, 01/10/2020

 

8:00 – 8:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: đồng chí  Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên.

THỨ SÁU, 02/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự họp chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: Đảng viên chi bộ Phòng HCTH-HTPT; các đ/c: Dương Quỳnh Hoa; các đ/c Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ.

8:00 tại HT Vũ Đình Liên

(cả ngày)

PHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn về công tác giáo viên chủ nhiệm cho QH.2020.

Thành phần tham dự: lãnh đạo P.ĐT, P.CT&CTHSSV; Văn phòng CLC và nhóm giáo viên chủ nhiệm theo phân công của các khoa.

14:00, tại P.410, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc – Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

16:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự Hội nghị công tác tuyên giáo ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đ/c: Dương Quỳnh Hoa (Phó Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy), Nguyễn Đoàn Phượng, Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Khoa Anh Việt (Ban Tuyên giáo Đảng ủy), Phạm Văn Kim, Nguyễn Đình Hiền (UB Kiểm tra Đảng ủy).