TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 23.10.2017 ĐẾN NGÀY 29.10.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 23.10.2017 ĐẾN NGÀY 29.10.2017

THỨ HAI, 23.10.2017

 • 8h00 tại Trường ĐHNN-ĐH Đà Nẵng: Hội nghị giao ban 3 Trường Đại học Ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, thành viên đoàn công tác theo Quyết định số 2061/QĐ-ĐHNN ngày 09/10/2017.

THỨ BA, 24.10.2017

 • 8h00 -9h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban Tổ chức  Hội nghị Tổng kết năm 2017.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định số 2027/QĐ- ĐHNN ngày 04/10/2017 của Hiệu trưởng: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Vũ Tiến Thịnh, Lê Thị Khánh Trang, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến, Lâm Quang Đông, Vũ Văn Hải.

 • 10h00 -11h30 tại phòng 208, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng Quản trị.

 • 14h00 – 15h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban kỹ thuật Dự án hệ thống trực tuyến bồi dưỡng PPGD tiếng Anh.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/ bà: Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng tư vấn HTPT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.ĐT).

THỨ TƯ, 25.10.2017 

 • 8h00 (cả ngày) tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tập huấn nâng cao năng lực khảo thí của cán bộ Trường ĐHNN. (Khóa tập huấn từ ngày 25/10-27/10/2017 theo các chuyên đề)

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo Trung tâm Khảo thí và các giảng viên đã đăng ký tham gia theo lịch.

 • 8h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Thị Ái Hoa, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2099/QĐ-ĐHNN ngày 12/10/2017 của Hiệu trưởng.

 • 8h00 – 8h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

 • 8h30 – 10h00 tại phòng 301, A1: Họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.

 • 14h00-16h00 tại phòng 410, A1: Họp Hội đồng thẩm định chuyên khảo “English information structure: Theory and practice” do TS. Huỳnh Anh Tuấn chủ biên.

Thành phần: Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2138/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm.

THỨ NĂM, 26.10.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 và phương hướng tuyển sinh năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, ông Nguyễn Việt Hùng, bà Nguyễn Thúy Lan (Phòng Đào tạo), ông Vũ Văn Hải (Phòng CT&CTHSSV), ông Nguyễn Đoàn Phượng (Phòng HCTH).

THỨ SÁU, 27.10.2017

 • 8h30 -10h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị về đánh giá tình hình tổ chức hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Các đơn vị: Phòng ĐT, TCCB, KHCN, CTHSSV, HTPT, Khoa SĐH, ĐT&BDNN, PTCNN, TT.ĐBCL đăng ký chỉ tiêu năm 2018 và gửi về phòng KHTC trước 26/10/2017 bằng bản cứng có chữ ký của Trưởng đơn vị.
 • Phòng KHCN thực hiện công văn số 4006/ĐHQGHN-KHCN về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng không gian sáng tạo hỗ trợ khởi nghiệp, hạn nộp báo cáo trước ngày 24/10/2017.
 • Phòng TCCB thực hiện công văn số 1346/CV-NGCBQLGD về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư, hạn nộp ý kiến góp ý trước ngày 25/10/2017; Phòng TCCB đầu mối phối hợp với phòng ĐT, các đơn vị ĐT thực hiện công văn số 3984/ĐHQGHN-TCCB về việc triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng Nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA, hạn nộp danh sách trước ngày 26/10/2017.
 • Phòng CT&CTHSSV đầu mối phối hợp với các khoa ĐT thực hiện công văn số 4002/ĐHQGHN-CTHSSV về việc Mời sinh viên tham dự Triển lãm du học “Học tập ở Châu Âu và giới thiệu chương trình học bổng NC tiến sỹ khoa học EURAXESS, hạn nộp danh sách trước ngày 26/10/2017; Phòng CTHSSV(đầu mối) phối hợp với các khoa đào tạo, PTCN thực hiện công văn số 3845/ĐHQGHN-CTHSSV về chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2017-2018, hạn nộp hồ sơ và danh sách xét chọn trước ngày 31/10/2017.
 • TTĐBCL, Phòng KHCN, HCTH phối hợp thực hiện công văn số 3824/ĐHQGHN-ĐBCL về báo cáo kết quả đánh giá theo tiêu chí đại học nghiên cứu , hạn nộp báo cáo trước ngày 30/10/2017.
 • Các đơn vị thực hiện công văn số 3937/ĐHQGHN-KHCN về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở ĐHQGHN, hạn nộp hồ sơ trước ngày 31/10/2017.
 • Từ ngày 23/10-27/10/2017: PHT Ngô Minh Thủy đi công tác nước ngoài.
 • Ngày 26-27/10/2017: Hiệu trưởng đi công tác nước ngoài và ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long giải quyết công việc theo thẩm quyền của Hiệu trưởng.