TS. Nguyễn Thị Minh Trâm – Khoa Sư Phạm Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Minh Trâm – Khoa Sư Phạm Tiếng Anh

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Nguyễn Thị Minh Trâm đã học tập và nhận bằng cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN. TS. Nguyễn Thị Minh Trâm hiện đang là giảng viên BM Chất Lượng Cao – Khoa Sư Phạm Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN.

Bằng cấp

Bằng Tiến sĩ năm 2017 về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Khoa Nghiên cứu sau đại học, Đại học Ngôn ngữ và Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Quốc gia Việt Nam (ULIS, VNU).

Bằng thạc sĩ năm 2010 về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Khoa Nghiên cứu sau đại học, ULIS, VNU.

Chương trình Bằng cử nhân chất lượng cao năm 2006, ULIS, VNU.

Hồ sơ việc làm

Tháng 7 năm 2010-nay Giảng viên toàn thời gian của Chương trình Tiếng Anh- Chất lượng cao – Khoa Sư phạm Tiếng Anh – ULIS, VNU.

2010-Tháng 12 năm 2011 chuyên gia khách mời tư vấn thiết kế các khóa học tiếng Anh giao tiếp và cũng là giáo viên tại Aroma – Trung tâm tiếng Anh

Giảng viên bán thời gian cho Chương trình đào tạo tiếng Anh của Công ty TNHH Nissan Techno Vietnam

Phiên dịch viên bán thời gian 2007 cho Tập đoàn BITEXCO và giảng viên bán thời gian cho Đại học FPT, Hà Nội

  1. Liên hệ
  • Tel: 0915371945
  • E-mail: minhtramsv@yahoo.com
  1. Hướng nghiên cứu

Thiết kế chương trình, Tiếng Anh thương mại, giao tiếp nói

  1. Đề tài nghiên cứu

Thiết kế khóa học giao tiếp nói tiếng Anh dựa trên đường hướng năng lực cho sinh viên Quản trị Kinh doanh ở Việt Nam

  1. Công bố chính

Nguyễn, T. M. T. (2010). Các hoạt động lớp học phù hợp để dạy hiệu quả kỹ năng nói tiếng Anh kinh doanh cần thiết cho doanh nhân Việt Nam Tạp chí Khoa học VNU- Nghiên cứu nước ngoài 26 (4), 257-261.

Nguyễn, T. M. T. (2014). Thiết kế một giao tiếp bằng miệng cho tiếng Anh thương mại sinh viên đại học. Tóm tắt bài thuyết trình tại các năng lực quan trọng của nhóm đối với lớp học ngôn ngữ thế kỷ 21 – Hội thảo quốc tế lần thứ 49 của RELC. Singapore: Trung tâm ngôn ngữ khu vực SEAMEO.

Nguyễn, T. M. T. (2016). Năng lực tiếng Anh cần thiết trong giao tiếp bằng miệng để sinh viên tốt nghiệp Quản trị kinh doanh làm việc hiệu quả: Phản ánh nơi làm việc. Tạp chí Khoa học VNU- Nghiên cứu nước ngoài 32 (2), 65-74.

Nguyễn, T. M. T. (2016). Thiết kế một khóa học giao tiếp bằng tiếng Anh dựa trên năng lực cho sinh viên quản trị kinh doanh đại học Việt Nam. Tạp chí Khoa học VNU- Nghiên cứu nước ngoài 32 (4), 74-85.

Nguyễn, T. M. T. (2017). Một phân tích về nhu cầu của một khóa học giao tiếp bằng tiếng Anh dựa trên năng lực cho quản trị kinh doanh Việt Nam Đại học. Tạp chí Nghiên cứu Ngoại ngữ- Đại học Hà Nội 50 (1), 68-78.