TS. GVC. Tô Thị Ngân Anh – Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. GVC. Tô Thị Ngân Anh – Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

GVC. Tô Thị Ngân Anh hiện đang giảng dạy tại tổ thực hành tiếng năm thứ nhất khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga. Bà đã dạy tiếng Nga ở khoa  từ năm 1988. Sau khi tốt nghiệp  thạc sỹ năm 1999, bà được phân dạy môn đất nước học cho sinh viên năm thứ 3 khoa Nga. Học xong tiến sỹ năm 2006 tại Liên Bang Nga, bà được bầu làm phó khoa Ngôn ngữ và Văn hoa Nga, trưởng bộ môn Văn học – Đất nước học.

Các môn học bà đã đảm nhiệm giảng dạy gồm dạy nghe hiểu, dạy đọc , dạy nói và dạy ngữ pháp cho sinh viên năm thứ nhất, dạy môn đất nước học cho sinh viên năm thứ 3. Bà đã tham gia soạn giáo trình môn đất nước học Nga.

2. Liên hệ

  • Tel: 0963424486
  • E-mail: ngananhvn2003@yahoo.com

  1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ tiếng Nga

  1. Đề tài nghiên cứu

  1. Công bố chính

Nghĩa hàm ẩn văn hóa với tên gọi động vật

Nghĩa hàm ẩn văn hóa với từ chỉ mầu sắc

Vai trò giao tiếp của nghĩa hàm ẩn

Thành tố văn hóa dân tộc trong ngữ nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ.