TS. Nguyễn Thị Thanh Hà – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà hiện là Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Nga 1 – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. TS. Nguyễn Thị Thanh Hà tham gia công tác giảng dạy tiếng Nga bậc Đại học từ năm 2007, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Nga vào năm 2012.

2. Liên hệ

  • Tel: 0988565849
  • E-mail: ntthaulis@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ Nga, cấu tạo từ, từ vựng học tiếng Nga

4. Công bố chính

Những công bố chính của TS. Nguyễn Thị Thanh Hà bao gồm các bài báo đã đăng trên các tạp chí và các báo cáo tại các hội thảo như Ты, вы trong những bài thơ trữ tình của A.X.Puskin, Ngôn ngữ và đời sống, 2005; Hệ hình trong tiếng Nga hiện đại, Khoa học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 2009; Комплексные единицы системы словообразования современного русского языка, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2015, v.v.