TS. Khuông Thị Thu Trang – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Khuông Thị Thu Trang – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Tiến sĩ Khuông Thị Thu Trang hiện là Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Khuông Thị Thu Trang tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp quốc gia Voronezh tại Liên Bang Nga chuyên ngành ngôn ngữ học vào năm 2010, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ năm 2012 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học tại Trường Đại học tổng hợp quốc gia Voronezh tại LiênTiến sĩ Khuông Thị Thu Trang hiện là Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Bang Nga vào năm 2016. Khuông Thị Thu Trang bắt đầu giảng dạy môn tiếng nga bậc đại học từ cuối năm 2016.

2. Liên hệ

ĐT: 0978826856

Email: khuongtrangkn@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ Nga

4. Công bố chính

  • Từ vựng lĩnh vực “Tài chính” trong ngôn ngữ báo viết đương đại. “Người đưa tin” – Đại học tổng hợp Quốc gia Voronezh. Tập: Ngôn ngữ học, Báo chí. 2015. Số Tr. 73-76/
  • Các nhóm từ vựng kinh tế thông dụng trong báo viết Nga đương đại. Ngôn ngữ học. Các vấn đ lý thuyết và thực tiễn. 2015. Số 11 (53): phần Tr. 186-189.
  • Về từ điển từ vựng kinh tế Nga-Việt hiện đại. “Người đưa tin” – Đại học tổng hợp Quốc gia Voronezh. Tập: Ngôn ngữ học, Báo chí. Số 4. – trang 93-96.
  • Từ vựng kinh tế lĩnh vực “ngân sách quốc gia” trong báo viết Nga đương đại. Văn bảnthuyết trình –  hình ảnh thế giới. Số 9. Tr. 127-130.
  • Những khó khăn trong giai đoạn đầu học môn nghe ở Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế mang tên “Các vấn đề trong giảng dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài”. 2018. Tr. 160-164.