TS. Lê Hoài Ân – Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Lê Hoài Ân – Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Lê Hoài Ân là Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức từ năm 2012. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Tiếng Đức tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Hà Nội), TS. Lê Hoài Ân về Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đảm nhiệm công tác giảng dạy tiếng Đức bậc đại học. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2004) và tốt nghiệp tiến sĩ về Ngôn ngữ học ứng dụng tại Trường Đại học Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức (năm 2011), ông bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Đức. Các môn học ông đảm nhiệm giảng dạy gồm Biên dịch (Đức-Việt), Lý luận về dịch thuật, Giao tiếp liên văn hóa.

  1. Liên hệ
  1. Hướng nghiên cứu

Dịch thuật, Giao tiếp liên văn hóa

  1. Đề tài nghiên cứu

Đề tài NCKH cấp cơ sở (2007): Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và phương thức chuyển dịch chúng sang tiếng Việt

Đề tài NCKH cấp cơ sở (2014): Những khó khăn và phương pháp chuyển ngữ trong quá trình dịch tác phẩm văn học từ tiếng Đức sang tiếng Việt

Đề tài NCKH cấp cơ sở (2018): Lý thuyết dịch chức năng Đức và ứng dụng trong giảng dạy biên dịch Đức – Việt tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

  1. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của TS. Lê Hoài Ân là giáo trình Giáo trình Biên dịch tiếng Đức và tiếng Việt, Hà Nội: NXB ĐHQGHN, 2018; Bản dịch tiếng Việt từ nguyên bản tiếng Đức (NXB KHXH, 2014) chuyên khảo Kinh tế và Dân chủ xã hội của Simon Vaut và các tác giả khác. Ngoài ra, TS. Lê Hoài Ân có nhiều bài báo công bố trên các tạp chí như Ngôn ngữ, Nghiên cứu nước ngoài, Humanities Journal (Đại học Ramkhamhaeng, Thái Lan) cũng như nhiều báo cáo tại các hội nghị hội thảo khác.