TS. Hoàng Thị Yến – Khoa Ngôn ngữ và Văn Hóa Hàn Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Hoàng Thị Yến – Khoa Ngôn ngữ và Văn Hóa Hàn Quốc

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Tiến sĩ Hoàng Thị Yến hiện đang là giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiến sĩ Hoàng Thị Yến từng đảm nhiệm các vị trí như Trưởng khoa Hàn Quốc (nay là Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc) và Trưởng Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc. Cô bắt đầu tham gia giảng dạy tiếng Hàn cho các sinh viên bậc đại học từ năm 1997. Năm 2008, cô tốt nghiệp Thạc sĩ về phương pháp giảng dạy tiếng Hàn tại Đại học Ewha Women’s, Hàn Quốc. Năm 2014, cô nhận bằng Tiến sĩ Ngôn ngữ học của Khoa Ngôn ngữ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Các môn học cô giảng dạy bao gồm Thực hành ngôn ngữ Hàn Quốc, Lý thuyết dịch thuật, Dịch thuật, Phân tích và Đánh giá dịch thuật, Ngôn ngữ học Hàn Quốc 1, Ngôn ngữ học Hàn Quốc 2, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Ngôn ngữ học so sánh.

  1. Liên hệ

ĐT: 0972157070

Email: yenthanh25@vnu.edu.vn; hoangyen70@gmail.com

  1. Hướng nghiên cứu

Phương pháp giảng dạy ngôn ngữ Hàn Quốc, so sánh ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam

  1. Đề tài nghiên cứu

– Nghiên cứu cấp độ Đại học Quốc gia: “Điều tra yêu cầu thực tế và ứng dụng trong việc thiết lập chương trình đào tạo ngôn ngữ thương mại Hàn Quốc: soạn thảo tài liệu thương mại.” QN09-17. 2008-2010.

– Nghiên cứu cấp Trường Đại học Ngoại ngữ: “Câu hỏi có chứa từ để hỏi bằng tiếng Hàn.” N.11.02. 2011-2013.

  1. Công bố tiêu biểu

Các ấn phẩm chính của Tiến sĩ Hoàng Thị Yến bao gồm các chuyên khảo về câu hỏi sử dụng tiếng Hàn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018; và các bài viết khác nhau về Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ và Cuộc sống, Từ điển học và Từ điển bách khoa, và Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài của VNU, cùng với một số tài liệu hội nghị khác.