TS. Tạ Nhật Ánh – Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý – Giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Tạ Nhật Ánh – Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý – Giáo dục

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Tạ Nhật Ánh hiện là Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Cô đã giảng dạy Tâm lý tại trường Đại học Ngoại ngữ từ năm 2004. Các môn học cô đã và đang giảng dạy gồm: Tâm lý học; Tâm lý học Đại cương; Tâm lý hoc lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm; Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Các khóa học kỹ năng mềm dành cho sinh viên; học sinh và người đã đi làm.

Cô tham gia viết chương trình, tài liệu dạy – học cho các môn học như: Tâm lý học; Tâm lý học Đại cương; Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm; Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài…

2. Liên hệ

ĐT: 0934893668

Email: nhatanh@vnu.edu.vn; tanhatanh1978@gmail.co

3. Hướng nghiên cứu

Tâm lý học đại cương; Tâm lý học phát triển; Tâm lý học học đường; tâm lý học ngôn ngữ; kỹ năng mềm dành cho học sinh, sinh viên, người đã đi làm…

4. Đề tài nghiên cứu

Đề tài khoa học cấp trường Thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên năm thứ 4, Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN. Hà Nội, 2009.

Đề tài khoa học cấp trường Một số khó khăn tâm lý ngôn ngữ trong việc rèn luyện kỹ năng nói của sinh viên năm thứ nhất, khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học ngoại ngữ ĐHQGHN. Hà Nội, 2014.

5. Công bố chính

Kỹ năng giao tiếp của sinh viên năm thứ 3, Đại học ngoại ngữ ĐHQGHN, Tạp chí Tâm lý học xã hội, 2017.

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong học tập nhóm của sinh viên năm thứ 3, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Tâm lý học xã hội, 2017.

Thực trạng kỹ năng nói tiếng Anh theo chủ đề của sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học ngoại ngữ ĐHQGHN.Tạp chí Giáo dục, 2013.

Thực trạng mức độ sử dụng mạng xã hội Facebook, trên sinh viên năm thứ 3, Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN. Tạp chí Giáo dục, 2013.