TS. Đặng Thị Thanh Thuý – Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Đặng Thị Thanh Thuý – Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Đặng Thị Thanh Thuý hiện là Phó trưởng Khoa NN&VH Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. TS. Đặng Thị Thanh Thuý đã tham gia giảng dạy tiếng Pháp bậc đại học từ năm 1998, và sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học xã hội tại Đại học Rennes 2, CH Pháp năm 2015, bà bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học năm 2016. Các môn học bà đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Tiếng Pháp phổ thông, Tiếng Pháp chuyên ngành, Ngôn ngữ học xã hội.

2. Liên hệ

ĐT: 0941758828

Email: thuy8374397@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học đại cương; Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học xã hội đô thị

4. Đề tài nghiên cứu

5. Công bố chính

Những công bố khoa học tiêu biểu của TS. Đặng Thị Thanh Thuý là bài báo Hanoï : un espace plurilingue ? đăng trên tạp chí chuyên ngành Revue de sociolinguistique en ligne, số 30, 1/2018 ; chương sách Hanoï : Territorialisation et centralité linguistiques in trong cuốn Sociolinguistique urbaine, sociolinguistique d’intervention : apports et innovations (NXB L’Harmattan, 2017) ; bài báo viết cùng Thierry Bulot Sociolinguistique, urbanité(s) langagière(s) et mobilité(s) : Hanoï ou la circulation des normes in trong cuốn L’ « Indisible» (NXB Editions universitaires européennes, 2017) ; bài báo Hanoï : langue urbaine et identité đăng trên tạp chí chuyên ngành Revue algérienne des sciences du langage : Langues, discours et espaces, số 02, 11/2016 và các xuất bản cũng như các bài tham luận tại các hội nghị, hội thảo khác.