TS. Cao Như Nguyệt – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Cao Như Nguyệt – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

 1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Tiến sĩ Cao Như Nguyệt, hiện là giảng viên khoa tiếng Trung, Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội. Năm 2005, tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên nhành ngôn ngữ Trung Quốc, năm 2008 tốt nghiệp Thạc sĩ cùng chuyên ngành tại Khoa Sau đại học, Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội, năm 2015 tốt nghiệp tiến sĩ ngành Ngôn ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện đảm nhiệm giảng dạy thực hành tiếng năm 1 và môn Tiếng Trung Quốc trong kinh doanh cho sinh viên Khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

 1. Liên hệ
 • Tel:0919368856
 • E-mail: nguyetcaodhnn@gmail.com
 1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học tiếng Trung, ngữ pháp học tiếng Hán, ngữ nghĩa học

 1. Đề tài nghiên cứu
 2. Công bố chính
 • Động từ “ăn” trong tiếng Hán hiện đại và trong tiếng Việt,
 • Bàn về điều kiện tồn tại của cụm “phó từ + danh từ” trong tiếng Hán hiện đại, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, Số 10 (240), trang 39, 2015,
 • Hiện tượng phân biệt giới tính trong xưng hô tiếng Hán và tiếng Việt, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học – ĐHNN- ĐHQGHN, 2017,
 • Chức năng ngữ dụng của cụm “phó từ + danh từ” trong tiếng Hán hiện đại, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, Số 5 (272), 2018.