TS. Lê Tuyết Nga – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Lê Tuyết Nga – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Lê Tuyết Nga hiện là giảng viên chính và phụ trách công tác Hợp tác phát triển của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức sau nhiều năm làm Trưởng bộ môn Tiếng Đức và từ năm 2002 đến 2012 là Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. TS. Lê Tuyết Nga đã học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Đức và tốt nghiệp vào năm 1989 tại Trường Đại học Leipzig, CHLB Đức. Từ năm 1992, bà tham gia giảng dạy ngành Ngôn ngữ Đức và ngành Sư phạm tiếng Đức bậc đại học và đảm nhiệm nhiều môn học thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ học (Ngôn ngữ học tiếng Đức 1, 2; Từ vựng học, Ngữ nghĩa học) và Tiếng Đức chuyên ngành (Tiếng Đức kinh tế, Tiếng Đức Tài chính – Ngân hàng). Từ năm 2012 bà bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học (thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Đức) và đảm nhiệm giảng dạy các môn học: Ngữ pháp tiếng Đức, Ngữ nghĩa học tiếng Đức, Ngôn ngữ học đối chiếu (tiếng Đức), Ngôn ngữ học văn bản (tiếng Đức), Tiếng Đức học thuật nâng cao, Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản khoa học (tiếng Đức).

2. Liên hệ

ĐT: 0904108681

Email: ngalt@vnu.edu.vn, ngatoan@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học tiếng Đức; Ngôn ngữ học đối chiếu; Tiếng Đức khoa học

4. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp ĐHQGHN: Nghiên cứu đối chiếu các đặc điểm ngôn ngữ và văn hoá của các thành ngữ và tục ngữ thông dụng trong tiếng Việt và tương đương trong tiếng Đức, Hà Nội 2011

Đề tài cấp ĐHQGHN (chủ trì): Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ – văn hoá của hành vi cảm ơn và xin lỗi trong tiếng Đức và tiếng Việt, Hà Nội 2011

5. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của TS. Lê Tuyết Nga là chuyên khảo Ngữ pháp Tiếng Đức cơ bản, Tập 1, Hà Nội: NXB Thế giới, 1997 (đồng tác giả); Ngữ pháp Tiếng Đức cơ bản, Tập 2, Hà Nội: NXB Thanh niên, 1999 (đồng tác giả), ngoài ra là nhiều bài trình bày và đăng kỷ yếu các hội nghị hội thảo quốc tế và quốc gia.