TS. Đinh Thị Thu Huyền – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Đinh Thị Thu Huyền – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Đinh Thị Thu Huyền hiện là giảng viên tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga (từ năm 2010). Trước đó, từ năm 2005-2010 là Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga. Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Voronezh (TP Voronhezh, LB Nga) chuyên ngành Tiếng Nga và Văn học năm 1996. Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Nga năm 2002 tại Viện tiếng Nga mang tên Puskin (TP Moskva, LB Nga). Từ tháng 9 năm 2002 bắt đầu công tác tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, trường ĐHNN – ĐHQGHN và đảm nhận việc giảng dạy các môn lý thuyết tiếng Nga như Ngữ âm, Hình thái học, Cú pháp học, Từ vựng học, thực hành tiếng Nga, Tiếng Nga công sở tại bậc cử nhân và sau đại học.

2. Liên hệ

  • Tel: 0915789983
  • E-mail: thuhuyenkn@yahoo.com
  1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ Nga và phương pháp giảng dạy tiếng Nga / Russian language and Russian teaching methods

  1. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp ĐHNN Các yếu tố ngôn ngữ và văn hoá của tên gọi doanh nghiệp trong tiếng Nga, 2007

  1. Công bố chính

Những công bố chính của TS. Đinh Thị Thu Huyền là giáo trình tiếng Nga chuyên ngành “Hướng dẫn viên – Phiên dịch” (NXB ĐHQGHN, 2009) và giáo trình Địa lý đại cương (NXB ĐHQGHN, 2010).