TUẦN 22 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 08.01.2018 ĐẾN NGÀY 14.01.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 22 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 08.01.2018 ĐẾN NGÀY 14.01.2018

THỨ HAI, 08.01.2018

 • 8h00 -9h00 tại phòng 208, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa Sau đại học.
 • 8h00 tại Trường THPT CNN: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức Lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và Phòng CT& CTHSSV, toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh Trường THPT CNN và khách mời.

 • 8h30-9h30 tại phòng 207, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV.
 • 9h00 -11h00 tại phòng 410, A1: Đón tiếp đoàn giảng viên và nghiên cứu sinh Trường Đại học Massachusetts, Boston, Mỹ.

Thành phần: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Nguyễn Ninh Bắc (Giám đốc TT.ĐBCL), ông Khoa Anh Việt (Giám đốc TT.CNTT-TT&HL), các giảng viên và sinh viên Khoa NN&VH CNNTA.

 • 9h30 -10h30 tại phòng 208, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.
 • 11h00 -12h00 tại phòng 208, A1: Hiệu trưởng làm việc với Ban Giám hiệu Trưởng THPT Chuyên Ngoại ngữ về công tác Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018.

Thành phần: Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Ban Truyền thông Tuyển sinh lớp 10 THPT CNN theo QĐ số 2701/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2017, lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.

 • 10h00 -11h00 tại phòng 301, A1: Làm việc với đối tác và giới thiệu chương trình thực tập Shizuoka, Nhật Bản năm 2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, cán bộ phụ trách chương trình thực tập Nhật Bản của Khoa, cán bộ phụ trách thực tập Nhật Bản của Phòng CT&CTSSV và các sinh viên tham gia chương trình.

 • 11h00-12h00 tại phòng 207, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng HTPT.
 • 14h00 -15h30 tại phòng 410, A1: Nghe giới thiệu về các phần mềm phục vụ Quản trị trường đại học.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản trị, Phòng KHTC, Phòng HCTH,Trung tâm CNTT-TT&HL.

 • 16h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU- Hiệu trưởng dự Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

THỨ BA, 09.01.2018

 • 9h00 tại Trường PTCNN: Gặp mặt Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2018.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và Phòng CT& CTHHSV, Trường THPT CNN: Ban Giám hiệu, giáo viên lãnh đội, các đội tuyển HSG.

 • 10h00 -11h30 tại phòng 201, A1: Tiếp và làm việc với Đại học Nữ sinh Doshisha.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Bùi Đình Thắng (Phó Trưởng phòng HTPT).

 • 14h00 -15h30 tại phòng 301, A1: Họp tiểu ban Hợp tác phát triển lần II về nội dung tham luận tại Hội nghị Tổng kết năm 2017.

Thành phần: Các ông /bà: Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), Trần Thị Hường (Trưởng khoa HQ), Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐTV HTPT), Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC), Vũ Tiến Thịnh (Trưởng phòng HCTH), Hoa Ngọc Sơn (Trưởng khoa ĐT&BDNN), Đào Thị Nga My (Trưởng khoa NB), Nguyễn Thành Văn (Hiệu trưởng PTCNN), Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc TT.PTNL).

 THỨ TƯ, 10.01.2018 

 • 8h30-9h30 tại phòng 208, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng KHCN.
 • 9h00 -10h30 tại phòng 201, B3: Nghiệm thu và bàn giao Dự án tăng cường trang thiết bị đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng Quản trị, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách quản lý tài sản của Phòng KHTC, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phần mềm của Trung tâm CNTT-TT&HL.

 • 14h00 -15h30 tại Trường THPT CNN: Sơ kết triển khai dạy học môn Giáo dục Quốc phòng-An và Giáo dục Thể chất theo hình thức mới.

Thành phần: Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra-Pháp chế,  Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, TT. Phát triển Nguồn lực, TT. Đảm bảo chất lượng; Trường THPT CNN: Ban Giám hiệu, tổ Văn phòng (đ/c Nguyệt), tổ trưởng tổ Xã hội, nhóm giáo viên môn Giáo dục Thể chất và khách mời (đại diện TT.GDQP-AN ĐHQGHN, TT. Tâm An, Ban PHHS Trường).

THỨ NĂM, 11.01.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 -10h00 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu giáo trình khoa SPTA Biên dịch chuyên ngành, Lý thuyết dịch.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2644/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2017.

 • 8h30 tại phòng 509, A1: Tọa đàm chuyên đề “Năng lực giao tiếp liên văn hóa với giáo dục công dân toàn cầu”.

Thành phần: Phòng KHCN, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, học viên cao học và nghiên cứu sinh quan tâm.

 • 10h00 -11h30 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu Bộ Ngân hàng câu hỏi HP Cơ sở văn hóa Việt Nam.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2613/QĐ-ĐHNN ngày 20/12/2017.

 • 15h00 tại Học viện KHQS: Sơ kết 01 năm hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Học viện Khoa học Quân sự. (14h15 xe xuất phát từ sân A1)

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, Bí thư Đoàn TN Trường, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng HTPT, Phòng KHCN, Phòng CT&CTHSSV, Khoa SĐH, TT. Khảo thí, TT. CNTT-TT&HL, Khoa ĐT&BDNN và khách mời.

THỨ SÁU, 12.01.2018

 • 14h00-19h00 tại Trường ĐH Việt – Nhật: PHT Ngô Minh Thủy họp Hội đồng trường ĐH Việt- Nhật.

 

         THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

 • Trưởng các đơn vị cử cán bộ nhận Thẻ bảo hiểm y tế tại Phòng Tổ chức Cán bộ (P.305- A1) từ ngày 08/01-11/01/2018.
 • Từ ngày 02/01 đến 08/01/2018: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.
 • Từ ngày 09/01 đến 12/01/2018: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long tham gia Hội đồng coi thi học sinh giỏi Quốc gia tại Nghệ An.