20212022.tuan27 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan27

Bản tin nội bộ Quý IV/2021

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2021. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

[UNC2022] Hội thảo “Khai thác sách giáo khoa phổ thông mới: Đường hướng giao tiếp lịch sự liên văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh”

Ngày 26/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Khai thác sách giáo khoa phổ thông mới: Đường hướng giao tiếp lịch sự liên văn hóa trong giảng dạy tiếng