Trường Đại học Ngoại ngữ kiểm định thành công 04 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngôn ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ kiểm định thành công 04 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngôn ngữ

Ngày 13/4/2023, tại cuộc họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục diễn ra ở TP. Vinh (Nghệ An), Đoàn cán bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện rất tốt phần trả lời chất vấn của Hội đồng, bảo vệ thành công kết quả kiểm định 04 CTĐT của Trường, tạo ấn tượng, lan tỏa hình ảnh đẹp về một ULIS uy tín trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

04 Chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ được kiểm định trong năm học 2022 – 2023 (gồm Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc) đã được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nhất trí thông qua với số điểm rất cao so với các trường cùng được đánh giá.

Năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiến hành đã tiến hành kiểm định chất lượng Trường giai đoạn 2017-2021 theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT. Tiếp thu các khuyến nghị của chuyên gia kiểm định đánh giá ngoài, Nhà trường đã tích cực cải tiến các mặt hoạt động, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm, thế mạnh của Trường, tạo tiền đề thuận lợi để tháng 2 năm 2023, Trường tiếp tục thực hiện kiểm định đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Pháp giai đoạn 2017-2022. Trên cơ sở kinh nghiệm đã có, sự tham gia chặt chẽ của đội ngũ các khoa, phòng, trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tự đánh giá 04 CTĐT ngôn ngữ kể trên. Các nhóm công tác chuyên trách đã tích cực thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá, hoàn thành báo cáo tự đánh giá các CTĐT phục vụ cho đánh giá ngoài. Ngày 18/02/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã hoàn thành thực hiện khảo sát chính thức 04 CTĐT và thống nhất đề nghị cả 04 CTĐT được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả kiểm định này một mặt khẳng định cam kết về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ với toàn xã hội, mặt khác góp phần nâng cao thương hiệu của Trường, là tiền đề để Nhà trường thực hiện những bước phát triển mạnh mẽ tiếp theo trong thời gian tới. Đồng thời, Nhà trường cũng đang tiến hành chuẩn bị xây dựng báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo cử nhân 5 ngành Sư phạm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Đức, Nhật Bản trong thời gian tới.