Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Xem video tại: ĐÂY