Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn ngành giáo dục và Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp để chung tay cùng nhân dân cả nước trong nỗ lực phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra.

Ngày 14/4/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia đã quyên góp vận động nhà giáo, cán bộ và người lao động trong Trường số tiền 167.198.900 đồng. Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thay mặt cán bộ, viên chức Nhà trường chuyển toàn bộ số tiền này về Đại học Quốc gia Hà Nội để kịp thời gửi đến các đơn vị liên quan.

Kết quả ủng hộ của các đơn vị: 

STT

Đơn vị

Số tiền

1.      

CĐ Phòng Hành chính-Tổng hợp

4.645.000

2.      

CĐ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN

6.800.000

3.      

CĐ Phòng Đào tạo

2.250.000

4.      

CĐ Phòng Tổ chức Cán bộ

2.000.000

5.      

CĐ Phòng CT-CTHSSV

3.000.000

6.      

CĐ Phòng KHCN

2.000.000

7.      

CĐ Phòng Hợp tác phát triển

3.400.000

8.      

CĐ Phòng Kế toán -Tài chính

5.000.000

9.      

CĐ Phòng Quản trị

12.930.000

10.  

CĐPhòng Thanh tra & Pháp chế

1.250.000

11.  

CĐ Trung tâm ĐBCL

1.700.000

12.  

CĐ Trung tâm Khảo Thí

7.410.000

13.  

CĐ Trung tâm PTNL

1.650.000

14.  

CĐ TrungtâmCNTT-TTHL&Truyền thông

4.350.000

15.  

CĐ TT.NCGDNN,NN& Quốc tế học

3.600.000

16.  

CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh

41.855.000

17.  

CĐ Khoa Tiếng Anh

23.500.000

18.  

CĐ Khoa NN&VH CNNTA

22.000.000

19.  

CĐ Khoa NN&VH Nga

7.300.000

20.  

CĐ Khoa NN&VH Pháp

18.350.000

21.  

CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc

11.515.000

22.  

CĐ Khoa NN&VH Nhật Bản

15.000.000

23.  

CĐ Khoa NN&VH Đức ( Hương )

7.030.000

24.  

CĐ Khoa Hàn Quốc

14.070.000

25.  

CĐ Khoa Sau Đại học

2.000.000

26.  

CĐ Trường THPT CNN

37.528.000

27.  

CĐ Trường THCS NN

5.018.000

28.  

CĐ Bộ môn  NN&VH Ả Rập

2.570.000

29.  

CĐ Bộ môn Tâm lý-Giáo dục

2.000.000

30.  

CĐ Bộ môn NN&VH Việt Nam

2.700.000

31.  

CĐ Bộ môn NN&VH Đông Nam Á

3.000.000

32.  

Tổng số các đơn vị:                                      277.421.000đ