Trò chuyện về sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trò chuyện về sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học ngoại ngữ

Ngày 4/4/2018, tại hội trường ULIS Sunwah đã diễn ra một workshop với chủ đề “The use of Vietnamese in the English language classroom” do ông Michael Harrington – Học giả Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn Hóa – Đại học Queensland (Australia) là diễn giả.

Trong buổi workshop, PGS. TS. Michael Harrington đã trình bày ngắn gọn về chủ đề sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học ngoại ngữ. Ông đã giới thiệu về lịch sử của lĩnh vực, quan điểm truyền thống trước khi tập trung vào những quan điểm hiện đại.

Người tham dự sau đó đã tham gia hoàn thành một phiếu điều tra về tần suất và mục đích sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học tiếng Anh của cả giáo viên và học sinh. Kết quả phiếu điều tra được so sánh với dữ liệu thu thập ở nhiều nước khác năm năm về trước. Dựa vào kiến thức đắc thụ ngôn ngữ, và những kết quả nghiên cứu mới, PGS. TS. Michael Harrington đã khuyến khích người tham dự suy nghĩ tích cực hơn về vai trò về của tiếng mẹ đẻ trong việc giảng dạy ngoại ngữ.

PGS. TS. Michael Harrington

Ban tổ chức chương trình

Hoạt động do Khoa Sư phạm tiếng Anh tổ chức đã thu hút hơn 60 người đến tham dự.

ULIS Media