Tra cứu số báo danh và phòng thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu số báo danh và phòng thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 công bố danh sách phòng thi, số báo danh và thông tin truy cập các phòng thi trên nền tảng zoom đối với các thí sinh thi môn thi ngoại ngữ dự tuyển vào các đơn vị đào tạo trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội và các thí sinh dự thi tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN theo các môn thi tương ứng.

Thí sinh đã đăng đăng ký dự thi nhưng không tra cứu được, vui lòng gọi đến số hotline của Trường ĐH Ngoại ngữ: 024.366806770. Trường hợp sai Họ tên, Ngày sinh vui lòng liên hệ tới Hội đồng thí sinh đăng ký dự thi.

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG MÔN THI NGOẠI NGỮ

(DÀNH CHO TOÀN BỘ THÍ SINH DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ DỰ TUYỂN VÀO CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI MÔN THI CƠ SỞ VÀ CƠ BẢN

(CHỈ DÀNH CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN)

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI MÔN THI CƠ SỞ (KỸ NĂNG PHỎNG VẤN)

(CHỈ DÀNH CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN)