Tổng hợp video Hội làng U 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng hợp video Hội làng U 2023

ULIS Media xin gửi đến quý độc giả tổng hợp video Hội làng U 2023.

(Hội làng U 2023) Phần lễ
(Hội làng U 2023) Tiết mục Trống hội, tráng ca Hà thành
(Hội làng U 2023) Tiết mục cô Đôi thượng ngàn
(Hội làng U 2023) Tiết mục khách đến chơi nhà
(Hội làng U 2023) Tiết mục học viện âm nhạc
(Hội làng U 2023) Tiết mục hoạt cảnh ông đồ
(Hội làng U 2023) Tiết mục hòa tấu UMS
(Hội làng U 2023) Tiết mục biểu diễn thư pháp
(Hội làng U 2023) Tiết mục Chí phèo
(Hội làng U 2023) tiết mục văn nghệ của HSSV