20222023.tuan29 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan29

Dấu ấn Hội làng U 2023

Ngày 08 – 09/01/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình “Hội làng U 2023”. “Hội làng U” được tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt

Báo cáo thường niên 2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với những thành