Thông báo về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn “Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ: Các vấn đề mới” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn “Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ: Các vấn đề mới”

Kính mời các thầy cô tham gia sự kiện do nhóm CoP “Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ” tổ chức với tiêu đề: “Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ: Các vấn đề mới”.
Diễn giả: PGS TS Lê Văn Canh
Thời gian: 9h-11h30 ngày 26/2/2022
ID cuộc họp: 881 0264 9313
Mật mã: 2022
Hạn đăng kí: hết ngày 25/2/2022
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Trần Kiều Hạnh SĐT: 0985536090 Email: hanhtk@vnu.edu.vn Rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia của các thầy cô!