Thống kê thí sinh theo ngành thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thống kê thí sinh theo ngành thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2021

THỐNG KÊ THÍ SINH THEO NGÀNH THI

STT

Mã Ngành

Tên Ngành

Số thí sinh

1  

701

 Tiếng Anh

1.804

2  

702

 Tiếng Nga

208

3  

703

 Tiếng Pháp

263

4  

704

 Tiếng Trung

326

5  

705

 Tiếng Đức

327

6  

706

 Tiếng Nhật

328

7  

707

 Tiếng Hàn Quốc

230

Tổng:

3.486