TUẦN 49, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 49, NĂM HỌC 2020-2021

THỨ HAI, 31/5/2021 

 

 

 

THỨ BA, 01/6/2021 

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN 

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.  

8:30 – 10:00, tại P.301, A1 

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với P.KHCN về báo cáo tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN, công tác tổ chức HNTK năm học 2020-2021 và kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới của đơn vị. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo và toàn thể chuyên viên P.KHCN. 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai các kỳ thi trực tuyến dành cho SV QH.2007 và SV trong ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, TT.Khảo thí; Ban chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh; các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2021”.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CT HSSV), Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).  

14:00 – 15:30, tại P.405, A1 

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với lãnh đạo P.HTPT về báo cáo tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN và kế hoạch nhiệm vụ của P.HTPT trong thời gian tới. 

15:30 – 16:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo. 

THỨ TƯ, 02/6/2021 

 

9:00 – 11:00, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự buổi giới thiệu về nền tảng công nghệ phục vụ đào tạo trực tuyến. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Lại Thị Phương Thảo (THPT CNN), Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (THCS NN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH). 

14:00 – 15:30Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trường THCS Ngoại ngữ về CSVC phục vụ dạy và học. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS Ngoại ngữ), Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT PTNL).  

14:00 – 16:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với BCN Khoa SPTA. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH); BCN Khoa SPTA. 

THỨ NĂM, 03/6/2021 

 

8:00, tại P.208, A1 

Cả ngày 

Hiệu trưởng tiếp công dân. 

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TT-PC). 

8:30, tại P.410, A1 

(Teams Meeting) 

Hiệu trưởng. PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp công tác đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL). 

14:00 – 15:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng họp Thường trực Ban truyền thông TSĐH năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: theo quyết định của Hiệu trưởng.  

15:00 – 16:00Zoom Meeting 

Hiệu trưởng họp bàn triển khai công tác khai thác các khoá học Coursera cho SV ULIS.  

Thành phần tham dự: Thường trực Ban truyền thông TSĐH năm 2021; các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL). 

16:00 – 17:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp bàn triển khai các công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 (THCS NN) và lớp 10 (THPT CNN) năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Nguyễn Thành Văn, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Phạm Văn Kim (P.QT); lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Khảo thí, Phòng Đào tạo. 

THỨ SÁU, 04/6/2021 

 

9:00 – 11:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng dự buổi giới thiệu về nền tảng công nghệ phục vụ đào tạo trực tuyến. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Lại Thị Phương Thảo (THPT CNN), Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (THCS NN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH). 

9:00 – 11:00 

PHT. Lâm Quang Đông họp online về xây dựng chương trình nghiên cứu XHNV với ĐHQGHN. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo phòng Quản trị và Tổ Xây dựng, Tổ Điện nước.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT). 

14:00 – 15:00, tại P.410, A1  & Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông ký kết trực tuyến văn bản hợp tác với Tập đoàn Hancom và Tập đoàn InnoBridge (Hàn Quốc).  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Trần Thị Hường (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT Khảo Thí). 

15:00, tại P.203, ĐHQGHN 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. 

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT). 

THỨ BẢY, 05/6/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 06/6/2021 

 

 

 

                            THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

  1. Các đơn vị chuyển tiếp Công văn 1561 của VNU về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tới toàn thể cán bộ của đơn vị. 
  2. Thực hiện ở mức độ cao nhất có thể việc làm việc ở nhà, ứng dụng CNTT trong giải quyết các công việc; Trưởng đơn vị chỉ phân công mức độ tối thiểu cán bộ, nhân viên làm việc tại văn phòng, cơ quan.
  3. Các đơn vị bắt buộc phải làm việc và có tiếp xúc với bên ngoài (thu hồ sơ tuyển thẳng, trả chứng chỉ, văn bằng, giải quyết các công việc cấp bách, an ninh, bảo vệ …) cần có các biện pháp phòng chống cho nhân viên để giảm thiểu ở mức độ cao nhất nguy cơ.