Thống kê dữ liệu kỳ thi thử lần 4 vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ (21.4.2019) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội