Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội thảo khoa học quốc tế

“Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

ở các nước ASEAN” (ASEAN FLE)

Đề án giáo dục ngoại ngữ quốc gia 2020 (gọi tắt là Đề án 2020) đã đi được hơn nửa chặng đường, đã đạt được một số thành tựu đáng kể, song cũng còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết mới đạt được mục tiêu đề ra. Từ trước tới nay, tiếng Anh hầu như chiếm vai trò chủ đạo trong Đề án 2020, nhưng các ngoại ngữ khác cũng đang được chú trọng theo yêu cầu của tình hình chung. Vậy ngoài tiếng Anh, các ngoại ngữ nào khác cần được ưu tiên? Trong hệ thống giáo dục quốc dân, những ngoại ngữ đó sẽ là môn học bắt buộc hay tuỳ chọn? Đòi hỏi phải có những chính sách hỗ trợ gì? Đó là một số vấn đề cần quan tâm đối với Việt Nam hiện nay, và Việt Nam cần học hỏi thêm kinh nghiệm của các nước khác, trong đó có các nước thành viên ASEAN.

Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN” (gọi tắt là ASEAN FLE) lần này do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Đề án 2020 phối hợp tổ chức nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giảng dạy và học tập các ngoại ngữ khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN, các chính sách liên quan, cách thức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ để đảm bảo chất lượng và tương thích với chuẩn quốc tế, tạo điều kiện chuyển đổi và công nhận trình độ ngoại ngữ khi lực lượng lao động di chuyển giữa các nước trong cộng đồng ASEAN và các quốc gia liên quan. Hội thảo cũng giúp các nhà nghiên cứu và giảng viên giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam, các nước thành viên ASEAN và các quốc gia liên quan học hỏi lẫn nhau, tăng cường hiểu biết và trao đổi học thuật nói chung.

Hội thảo đã nhận được báo cáo của nhiều học giả quốc tế thuộc các nước ASEAN, bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Philippines cùng nhiều tác giả trong nước. Chủ đề của hội thảo đã được tiếp cận, mô tả, phân tích và trao đổi theo nhiều góc độ. Về cơ bản, các báo cáo trong Hội thảo có thể chia làm 5 nhóm chuyên đề sau:

i)Tìm hiểu căn tính (identity) của giảng viên tiếng Anh người châu Á, những khó khăn và thuận lợi của giảng viên tiếng Anh là người phi bản ngữ nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong dạy học tiếng Anh và ngoại ngữ nói chung giữa các quốc gia châu Á trong bối cảnh giao lưu văn hóa toàn cầu và đa ngôn ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ.

ii)Xác định những đặc điểm cơ bản trong chính sách giáo dục ngoại ngữ ở các nước Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Canada nhằm đưa ra những khuyến nghị hữu ích đối với chính sách ngoại ngữ ở các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

iii)Phân tích thực trạng về kiểm tra đánh giá ngoại ngữ ở Việt Nam cũng như các nước ASEAN khác.

iv) Phân tích hiện trạng đa ngữ, bao gồm cả “nội ngữ” và “ngoại ngữ” ở một số cộng đồng dân tộc thiểu số như người Thái ở Việt Nam nhằm đưa ra những khuyến nghị chính sách cần thiết trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế của đất nước.

v) Phân tích tình hình giảng dạy ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh và tiếng Trung Quốc ở các bậc học, từ tiểu học đến đại học, tại các nước ASEAN, và xây dựng cộng đồng học tập ngoại ngữ cũng như yêu cầu tăng cường, phát triển chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên.

Tuy nhiên, với sự đa dạng của các quốc gia thành viên ASEAN nói chung, và đa dạng ngay ở từng nước nói riêng, nhiều ngoại ngữ khác chưa được bàn đến tại Hội thảo lần này. Ngoài ra, tiếng Việt cũng là một trong những ngoại ngữ được giảng dạy khá phổ biến ở một số nước trong khu vực ASEAN như Lào, Campuchia, Thái Lan, v.v., song Ban Tổ chức Hội thảo chưa nhận được báo cáo nào về giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Trong những hội thảo tới chúng tôi mong nhận được nhiều bài viết hơn nữa về những vấn đề chưa được đề cập tại Hội thảo lần này.

Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN” (ASEAN FLE) sẽ diễn ra vào lúc 7h30 tại hội trường ULIS-Sunwah, Trường ĐHNN-ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Tham khảo thông tin: LINK.