TUẦN 41 TỪ NGÀY 22.5.2017 ĐẾN NGÀY 28.5.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 41 TỪ NGÀY 22.5.2017 ĐẾN NGÀY 28.5.2017

THỨ HAI, 22.5.2017

8h00 -9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

10h00-11h00 tại phòng 410, A1: Lễ khai giảng Chương trình trao đổi Ngôn ngữ & Văn hóa với sinh viên thuộc tổ chức REI, Hoa Kỳ.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng HTPT, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ, giảng viên, tình nguyện viên, thực tập sinh REI.

THỨ BA, 23.5.2017

8h30-10h00 tại phòng 301, A1: Họp triển khai hoạt động dạy- học môn Giáo dục thể chất cho học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2017-2018.

Thành phần: Đại diện ban Giám hiệu, ông Phạm Văn Kim, ông Phạm Đình Lượng (Phòng Quản trị); Trường THPT Chuyên ngoại ngữ: đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên dạy môn GDTC; Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn lực.

8h00(cả ngày) tại Sở GD&ĐT Thái Bình và Sở GD&ĐT Ninh Bình: Làm việc về công tác phối hợp triển khai các khóa Bồi dưỡng Giáo viên năm 2017 theo nhiệm vụ của Đề án NNQG 2020.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và chuyên viên Khoa ĐT&BDNN.

THỨ TƯ, 24.5.2017

10h00-11h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban phúc lợi Trường ĐHNN.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 867/QĐ-ĐHNN ngày 05/5/2017 của Hiệu trưởng (PHT Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Văn Đoàn-CTCĐ, Phạm Văn Kim-QT, Lê Thị Khánh Trang-KHTC, Hà Lê Kim Anh-ĐT, Huỳnh Anh Tuấn-SĐH, Hoa Ngọc Sơn-ĐTBDNN, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh-TTKT, Trịnh Đức Thái, Trần Hoa Anh-TCCB, Nguyễn Văn Sơn-TTPTNL).

14h00-14h30 tại phòng 410, A1: Họp Thường vụ Công đoàn Trường.

Thành phần: Các đồng chí trong Thường vụ Công đoàn Trường.

14h30-17h00 tại phòng 410, A1: Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng.

Thành phần: Ban chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc.

16h00-17h30 tại phòng 509, A1: Bế giảng khóa học tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú của công ty điện tử Sam Sung khóa 01 năm 2017.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Công ty Sam Sung, giáo viên Khoa NN&VH Hàn Quốc và học viên.

19h00-22h00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Chung kết khu vực miền Bắc Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc 2017.

Thành phần: Đại diện Đảng ủy – Ban Giám hiệu, đại diện các Phòng, Khoa, Trung tâm, khách mời và báo chí.

THỨ NĂM, 25.5.2017

8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h00 -11h30 tại phòng 509, A1: Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, nhân viên.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

8h00(cả ngày) tại Sở GD&ĐT Hải Phòng và Sở GD&ĐT Hải Dương: Làm việc về công tác phối hợp triển khai các khóa Bồi dưỡng Giáo viên năm 2017 theo nhiệm vụ của Đề án NNQG 2020.

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Khoa ĐT&BDNN.

8h30-10h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy thư giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNN, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Trường; Giáo sư, Phó Giáo sư; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo trực thuộc Khoa; Trưởng, Phó các tổ chuyên môn của Trường THPT CNN.

THỨ SÁU, 26.5.2017

8h30-11h30 tại phòng 901, ĐHQGHN: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị đào tạo theo chuẩn đầu ra.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác phát triển chương trình của Phòng Đào tạo và Khoa SĐH; đại diện lãnh đạo các Khoa đào tạo.

14h00-17h00 tại phòng 509, A1: Tổng kết công tác hợp tác quốc tế của Ủy ban Giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZFA) với các cơ quan giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2014-2017.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; đại diện Bộ GD&ĐT, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, BGH các trường phổ thông tại Hà Nội: Việt Đức, Trưng Vương, Đống Đa, Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Du, Pascal.

THỨ BẢY, 27.5.2017

6h45 tại Nhà A2, B2,C1: Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, kỳ thi chuẩn đầu ra bậc 5, kỳ thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra sau đại học.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

CHỦ NHẬT, 28.5.2017

7h00 tại tầng 5, A2: Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  • Phòng TCCB thực hiện CV số 110/SEA-BGD về việc khóa tập huấn quốc tế về nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học, hạn nộp danh sách  trước ngày 26/5/2017.
  • Phòng CTHSSV phối hợp với khoa SPTA thực hiện CV số 1594/ĐHQGHN-CTHSSV về việc giới thiệu sinh viên tham dự Diễn đàn khoa học SV quốc tế 2017 tại ĐHQG TP HCM, hạn nộp danh sách trước ngày 24/5/2017.