Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ ba giữa ba trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ ba giữa ba trường Đại học Ngoại ngữ

Thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa ba trường là Trường Đại học Ngoại ngữ  – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ  – Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Ngoại ngữ  – Đại học Huế, năm học 2016-2017, Trường Đại học Ngoại ngữ  – ĐHQGHN sẽ chủ trì hội nghị giao ban lần thứ 3 vào ngày 17/04/2017.

Nội dung chương trình sẽ có các tham luận:

  • Những kinh nghiệm, thách thức và giải pháp trong công tác đào tạo đối với kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2017-2018 (Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN).
  • Đổi mới trong công tác tổ chức hoạt động thực tập cho sinh viên các ngành đào tạo của trường (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng).
  • Khai thác hiệu quả các chương trình đào tạo tiếng Việt và trải nghiệm văn hóa Việt Nam cho sinh viên nước ngoài ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế).

Cụ thể như sau:

403_chuong-trinh-hoi-nghi-giao-ban-3-truong-page-001 403_chuong-trinh-hoi-nghi-giao-ban-3-truong-page-002