Thông tin giới thiệu chi tiết về Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin giới thiệu chi tiết về Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 2017

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (THPT CNN) thành lập năm 1969, trở thành trường năm 1990, có quyết định thành lập của UBND TP Hà Nội năm 2009.

Trường chịu sự quản lý của Trường ĐH Ngoại ngữ về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính và Sở GD & ĐT Hà Nội về chương trình, kế hoạch, thi tốt nghiệp THPT và cấp bằng tốt nghiệp. Trường THPT CNN quan hệ với các phòng ban trong Trường ĐH Ngoại ngữ như một khoa đào tạo.

Trang chủ: www.flss.edu.vn.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ: Thân thiện, năng động, chất lượng cao!

Chi tiết:

.