Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên học trực tuyến một số môn học chung – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên học trực tuyến một số môn học chung

Căn cứ Thông báo số 95/TB-ĐHNN ngày 06/02/2020 của Hiệu trưởng về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian trở lại giảng dạy và học tập của HSSV; Căn cứ diễn biến dịch bệnh viêm phổi do virus Corona biến chủng (2019-nCoV); nhằm hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian nghỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN sẽ tổ chức triển khai livestream, ghi hình một số môn học chung, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Đơn vị phụ trách

Thời gian học trực tuyến

Địa chỉ học tập

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bộ môn Tâm lý giáo dục học

14:00-15:00 Thứ 2, ngày 10/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

2

Công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ môn Công nghệ thông tin

Ca 1: 14:00-15:00

Ca 2: 15:00-16:00

Thứ 2, ngày 10/02/2020

Học trên phần mềm ZOOM (ZOOM.US)

SV đăng nhập

Meeting ID: 764 302 454

3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(tiếng Việt)

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

09:00-10:00 Thứ 4, ngày 12/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

4

Nhập môn

Việt ngữ học

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

10:00-11:00 Thứ 4, ngày 12/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

5

Kỹ năng học tập thành công

bậc đại học

Nhóm giảng viên Khoa Tiếng Anh

15:00-16:00 Thứ 4, ngày 12/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

6

Cơ sở văn hóa Việt Nam (tiếng Anh)

ThS. Nguyễn Mai Phương

Ghi hình và phát trên group facebook riêng của lớp học phần

https://www.facebook.com/groups/470712253640577/

Đối với các học phần do các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường phụ trách, đề nghị các đơn vị chủ động thông báo hình thức hỗ trợ học trực tuyến cho sinh viên. Các giảng viên cần ghi hình bài giảng tại trường quay đăng ký với Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông và Học liệu để được hỗ trợ.

Đề nghị các đơn vị đào tạo phổ biến nội dung thông báo này tới sinh viên. Đề nghị sinh viên đã đăng ký thành công các học phần trên truy cập đúng địa chỉ và đúng thời gian để tham gia buổi học.

Trân trọng thông báo./.