Thông báo về tổ chức chuỗi tập huấn ICT Talks cho cán bộ ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về tổ chức chuỗi tập huấn ICT Talks cho cán bộ ULIS

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025, Trường thông báo về việc tổ chức Chuỗi tập huấn Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu, quản trị đại học (ICT Talks) như sau:

Đối tượng tập huấn:

Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý,

chuyên viên hay tương đương, …

Hình thức tập huấn:            

Trực tuyến trên phần mềm Zoom Meeting

Thời gian:      Tối Thứ Sáu hàng tuần, từ 20h30 đến 22h00

                        Giai đoạn 1:   Bắt đầu từ ngày 21.08.2020 đến hết Học kỳ 1

(các ngày không tổ chức sẽ được báo trước)

Nội dung:       Các chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đào tạo, quản lý khoa học công nghệ, quản trị đại học, v.v…