Thông báo về các hoạt động của Trung tâm Tư vấn – Phát triển cá nhân (UPC) tháng 12/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về các hoạt động của Trung tâm Tư vấn – Phát triển cá nhân (UPC) tháng 12/2020

Thông báo số 1558/TB-ĐHNN Về việc tổ chức các hoạt động của trung tâm Tư vấn – Phát triển cá nhân (UPC)

Trong tháng 12/2020, UPC sẽ thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhà Trường giao. UPC sẽ tiến hành hai hoạt động:

1. Hoạt động 1: Tổ chức cho sinh viên toàn trường làm Test:Đánh giá mức độ Lo âu – Căng thẳng – Trầm cảm (Anxiety, Stress and Depression: A-S-D)

Mục tiêu: Giúp các em sinh viên, các Khoa đào tạo và Nhà trường phát hiện sớm mức độ lo âu, căng thẳng và trầm cảm mà sinh viên đang gặp phải. Dựa trên kết quả thu được, UPC sẽ tổ chức các hoạt động, tư vấn, giúp các em sinh viên có thể vượt qua những khó khăn Tâm lý này.

Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên các Khoa trong Trường

Hình thức: thực hiện qua đường link: https://bit.ly/39TGGQJ

Thời gian: từ 00h00 ngày 15/ 12/ 2020 đến 23h00 ngày 20/ 12/ 2020

2. Hoạt động 2: Talkshow “Căng thẳng và cách ứng phó”

Mục tiêu: Giúp SV nhận định đúng về lo âu, căng thẳng và trầm cảm (A-S-D); Xác định những nguyên nhân và ảnh hưởng của chúng tới cuộc sống học tập, sinh hoạt; qua đó SV chủ động, biết cách cân bằng và vượt qua những lo âu căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày.

Đối tượng tham gia: Sinh viên và Giảng viên (đăng ký)

Địa điểm: HT Vũ Đình Liên

Thời gian:  18h00-20h00, thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Link đăng ký: https://forms.gle/Zwj1KaABjEiqLNyu6

Khách mời:

ü  PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa (Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc chuyên môn – Đồng sáng lập WISEDUCATION)

ü  TS. Văn Thị Thanh Bình, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói Tiếng Anh, ĐHNN-ĐHGHN (thành viên cộng đồng Ulis Mindfulness)

ü  TS. Đào Thị Diệu Linh, giảng viên Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, ĐHNN – ĐHQGHN (thành viên cộng đồng Ulis Mindfulness)