Ra mắt chuyên trang Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ra mắt chuyên trang Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ

Chuyên trang Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức ra mắt tại địa chỉ: http://ulis.vnu.edu.vn/dang-bo/ 

Giao diện chuyên trang

Đây là kênh thông tin chính thống, cung cấp các thông tin về Đảng bộ Nhà trường và đại hội đảng các cấp. Chuyên trang ra mắt nhằm đánh dấu thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII.

Trang tin cung cấp dữ liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân theo dõi; góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Với hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, hình ảnh, video về Đảng bộ và đại hội đảng bộ các cấp được cập nhật kịp thời và liên tục, chuyên trang đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong và ngoài Đảng bộ Nhà trường.