Thông báo về 06 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Nhà trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về 06 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Nhà trường

Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo 06 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

Về Quản trị đại học: xây dựng Chiến lược phát triển trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Triển khai các đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động, kế hoạch chuyển đổi số các đơn vị;

Về Đào tạo: tiếp tục triển khai Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy các bậc học; xây dựng học liệu số các học phần bậc đại học và sau đại học, các môn học ở bậc phổ thông; đẩy mạnh hoạt động dạy và học các bậc học theo hình thức kết hợp;

Về Công tác Học sinh sinh viên: tiếp tục triển khai Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ; củng cố tổ chức Hội Cựu sinh viên trường ĐHNN, kết nối mạng lưới cựu người học nhằm hỗ trợ các hoạt động của Nhà trường;

Về Khoa học và Công nghệ: triển khai hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên trường ĐHNN, ĐHQGHN, giai đoạn 2020-2025; tổ chức thành công hội thảo: “Nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học ở Việt Nam (UNC 2021);

Về Hợp tác phát triển: thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025”, Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” và các chương trình hợp tác với địa phương và bộ ngành;

Về cơ sở vật chất và tài chính: hoàn thành Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 cơ sở của trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hoà Lạc; cải tạo, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường. Thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ tài chính ở một số đơn vị đủ điều kiện.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab