(Video) Bản tin quý 4/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Video) Bản tin quý 4/2020

ULIS Media xin được gửi đến quý bạn video bản tin quý 4 năm 2020 của ULIS. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của ULIS trong 3 tháng cuối năm 2020 nhé.