Thông báo tổ chức Tọa đàm “Đào tạo Sư phạm ngoại ngữ thích ứng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ trong bối cảnh mới” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tổ chức Tọa đàm “Đào tạo Sư phạm ngoại ngữ thích ứng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ trong bối cảnh mới”

Nằm trong kế hoạch phát triển của Nhà trường giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo diễn đàn cho các cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường gặp gỡ, trao đổi về vấn đề đào tạo giáo viên ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN kính gửi các thầy cô Thông báo số 944/TB-ĐHNN ngày 16/7/2021 v/v tổ chức Tọa đàm “Đào tạo Sư phạm ngoại ngữ thích ứng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ trong bối cảnh mới”.
 
1. Thời gian: 08:30 – 11:00 Thứ 6, ngày 30/7/2021
2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Zoom meeting (Zoom ID và mật khẩu sẽ gửi qua email đăng ký)
3. Thành phần tham dự:
– Các giảng viên liên khoa thuộc lĩnh vực Giáo dục ngoại ngữ theo Quyết định số 2331/QĐ-ĐHNN ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng(bắt buộc)
– Các giáo viên ngoại ngữ thuộc Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS Ngoại ngữ; (bắt buộc)
– Ban Chủ nhiệm các khoa và bộ môn trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;
– Các cán bộ quản lý, giảng viên của các trường đại học đào tạo ngành sư phạm ngoại ngữ;
– Các cán bộ, giảng viên khác quan tâm.
4. Đăng kí tham dự: https://bit.ly/toadamĐTSPNN
Để thuận lợi cho công tác tổ chức, các thầy cô thuộc thành phần tham dự vui lòng đăng ký qua đường link trên trước 17:00 Thứ 3, ngày 27/7/2021.