TUẦN 04, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 04, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 19/7/2021 

 

8:00 – 8:30, tại Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên dạy ngoại ngữ Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung (Khoa SPTA), Trịnh Hải Tuấn/Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Ban chủ nhiệm và giáo vụ phụ trách bồi dưỡng giáo viên Khoa ĐT&BDNN (Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương). 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

Ban giám hiệu họp giao ban. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác triển khai ứng dụng di động ULIS NOW cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng CT&CT HSSV; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT-TT&HL; lãnh đạo P.HCTH, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Phòng KHCN về việc khen thưởng các cá nhân và tập thể về thành tích KHCN năm học 2020-2021 và rà soát minh chứng các tiêu chuẩn 18, 19, 20, 23 trong Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng trường. 

Thành phần tham dự: toàn thể Phòng KHCN; ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang, Nguyễn Khánh Huyền (TT.ĐBCL). 

14:00 – 15:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với lãnh đạo Phòng Đào tạo về việc  soát triển khai các kết luận của Hiệu trưởng trong công tác đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

15:00 – 16:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp  soát công tác chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp  trao bằng cho sinh viên QH.2017. 

Thành phần tham dự: các ông/đại diện lãnh đạo  chuyên viên phụ trách các đơn vịPhòng Đào tạoPhòng CT&CT HSSV, Phòng Hành chính – Tổng hợpPhó  thư Đoàn thanh niênChủ tịch Hội sinh viênđại diện ULIS TV. 

THỨ BA, 20/7/2021 

 

8:00 – 8:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên dạy ngoại ngữ Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung (Khoa SPTA), Trịnh Hải Tuấn/Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Ban chủ nhiệm và giáo vụ phụ trách bồi dưỡng giáo viên Khoa ĐT&BDNN (Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái). 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai công tác tổ chức thi trực tuyến các học phần ngoại ngữ 2 vào ngày 28/7/2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT); đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Trung tâm Khảo thí; cán bộ phụ trách ngoại ngữ 2 các đơn vị đào tạo trong Trường. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc sử dụng, khai thác hệ thống Studio của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  

Thành phần tham dựcác ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT). 

14:00, Zoom Meeting 

PHT. Lâm Quang Đông dự họp triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn Việt Nam học. 

14:00 – 16:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm giảng viên xây dựng môn học “Design your life”. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Đào tạo, nhóm giảng viên xây dựng môn học. 

THỨ TƯ, 21/7/2021 

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 07. 

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm; Hiệu trưởng các Trường: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THCS Ngoại ngữ; Trưởng các Khoa: Sau Đại học, ĐT&BD Ngoại ngữ. 

9:30 – 11:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Hội nghị rà soát, đánh giá, xác định phương hướng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. 

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị trong toàn Trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hợp tác Phát triển; các chuyên viên phụ trách công tác hợp tác phát triển các đơn vị. 

14:00 – 16:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm xây dựng Chương trình Tập huấn thuộc nhiệm vụ Đề án 844. 

Thành phần tham dựcác ông/Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN)Đào Thị Diệu Linh (BM.TLGD) Thị Hồng DuyênNguyễn Thu Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (K.SPTA), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT). 

THỨ NĂM, 22/7/2021 

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng họp về xây dựng báo cáo tổng kết năm học. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo P.HCTH; các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL), Hoàng Thị Mai Phương (ULIS TV). 

8:00 – 8:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên dạy ngoại ngữ Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung (Khoa SPTA), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn/Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Ban chủ nhiệm và giáo vụ phụ trách bồi dưỡng giáo viên Khoa ĐT&BDNN (Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng). 

9:00 – 11:00, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc đấu giá quyền khai thác các bãi xe của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm học 2021-2022. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn Trường), Lê Văn Tuyển (P.KHTC). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân về việc đánh giá một năm hoạt động và xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022.  

Thành phần tham dựlãnh đạo và toàn thể chuyên viên Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân; đại diện lãnh đạo P.CT&CTHSSV, Phòng Đào tạo; các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV). 

THỨ SÁU, 23/7/2021 

 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác quy hoạch 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hoà Lạc 

Thành phần tham dựcác ông/Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh HùngTrần Văn Minh (P.QT) và khách mời. 

THỨ BẢY, 24/7/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 25/7/2021