Thông báo tra cứu phòng thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 3/6/2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội