Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

Ngày 15/6/2021 đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 đợt 1. Với 129 phòng được chia thành 4 điểm thi, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ nhé: