Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và căn cứ kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường, kết quả họp Ban Thường vụ Công đoàn về việc triển khai công tác tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

  1. Tổ chức các phong trào thi đua, chào mừng

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018), để thể hiện sự tôn vinh của xã hội đối với nhà giáo, đồng thời động viên sâu sắc tới cán bộ, viên chức, người lao động, Ban chấp hành Công đoàn Trường đề nghị công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức đẩy mạnh các hoạt động chào mừng.

Tổ chức tuyên truyền thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành GD; phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”,  khơi dậy được tình cảm yêu nghề, giữ gìn đạo đức nhà giáo và đề cao sự cống hiến cho Nhà trường và ngành giáo dục.

Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với các hoạt động: Dạy tốt, học tốt; vệ sinh trường lớp; hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, … gắn với các phong trào thi đua, phong trào hành động, khẩu hiệu của ngành trong từng đơn vị với các hình thức phong phú và phù hợp.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo; đặc biệt là sự quan tâm tới các nhà giáo đã nghỉ hưu, cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm,… thể hiện được truyền thống nhớ ơn người đi trước, người đã có công lao đóng góp cho sự phát triển đơn vị và Nhà trường.

Đối với khoa Sư phạm tiếng Anh, khoa Tiếng Anh, Khoa NN & VH các nước nói tiếng Anh, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ cần gắn kết các hoạt động chào mừng ngày 20/11 với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đơn vị.

Căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức gặp mặt truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 với không khí trang trọng, vui tươi, có ý nghĩa giáo dục với các hoạt động phù hợp với đơn vị.

  1. Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam

Đối với các Khoa đào tạo, Trường THPT chuyên NN: Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để bố trí thời gian, hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo không khí vui tươi, trang trọng và tiết kiệm.

Đối với các đơn vị Phòng ban, các Trung tâm, Bộ môn NN & VH Việt Nam, BM Tâm lí Giáo dục, BM NN & VH Ả Rập, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN: Công đoàn Trường chủ trương việc tổ chức hoạt động chung, cụ thể như sau:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Từ 08h00 – 11h00 ngày 20/11/2018 (thứ Ba): Các đơn vị đón tiếp khách và chủ động tổ chức các hoạt động tại đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp tại nhà A1 để tổ chức gặp mặt liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp, các hội trường thuộc khu vực giảng đường liên hệ Phòng Quản trị để đăng ký sử dụng.

Từ 11h00 đến 13h00 ngày 20/11/2018 (thứ Ba): Tổ chức sinh hoạt chung giữa các đơn vị tại sân nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ.

  1. Thành phần: Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác và cán bộ nghỉ hưu tại các Phòng ban, các Trung tâm, Bộ môn NN & VH Việt Nam, BM Tâm lí Giáo dục, BM NN & VH Ả Rập, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN, các cán bộ đã nghỉ hưu công tác tại các đơn vị không còn phiên hiệu và khách mời.
  2. Kinh phí:

Các đơn vị tham gia đóng góp theo định mức 200.000đ/1 người.

Nhà trường hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khánh tiết, cơ sở vật chất và tổ chức gặp mặt chung.

III. Một số vấn đề khác

– Các khoa đào tạo, Trường THPT CNN nếu có nhu cầu tham gia hoạt động chung với khối Phòng ban, các bộ môn trực thuộc có thể đăng ký với Ban tổ chức.

– Các đơn vị tham gia lập danh sách cán bộ đơn vị mình (gồm DS cán bộ đang công tác và cán bộ đã nghỉ hưu) gửi về VP Công đoàn trường trước 06/11/2018, gửi bản mềm Danh sách về email: haidoan.ulis@gmail.com.

– Công đoàn Phòng Tổ chức Cán bộ lập danh sách cán bộ nghỉ hưu của các đơn vị không còn phiên hiệu gửi về VP Công đoàn Trường trước 02/11/2018.

– Những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức hoạt động đề nghị các đơn vị liên hệ Văn phòng Công đoàn Trường để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

BCH Công đoàn Trường tổ chức họp triển khai hoạt động này vào thứ Tư, ngày 07/11/2018 tại phòng 410 nhà A1.

Lễ gặp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, BCH Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các đơn vị và thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức được biết và hưởng ứng tham gia./.