Thông báo số 3 về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian học tập của HSSV, HVCH và NCS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 3 về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian học tập của HSSV, HVCH và NCS

Thực hiện Chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (định đanh của WHO là Covid-19) gây ra, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tiếp tục điều chỉnh thời gian học tập của học sinh, sinh viên,học viên cao học và nghiên cứu sinh cụ thể như sau:

  1. Học sinh Trường THCS Ngoại ngữ, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh nghỉ học tại Trường từ nay đến hết ngày 29/02/2020. Trong thời gian nghỉ, người học cập nhật thông tin về các khóa học, ôn luyện tại Website Trường (http://www.ulis.vnu.edu.vn) và Trang thông tin mạng xã hội của Trường (https://www.facebook.com/vnu.ulis) để theo dõi các khóa học theo hình thức trực tuyến.
  2. Trong thời gian nghỉ của người học, các giáo viên, giảng viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Nhà trường và đơn vị.
  3. Các đơn vị trực thuộc Trường bố trí cán bộ trực, làm việc và giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình, không gây ách tắc trong việc giải quyết công vụ vào thời gian nghỉ của người học.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ và người học trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cán bộ viên chức và người học thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 75/ĐHNN-CTHSSV ngày 30/01/2020 của Hiệu trưởng. Trong thời gian nghỉ, học sinh, sinh viên ở tại địa phương nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng dịch bệnh, hạn chế đi lại, không tham gia các hoạt động đông người, thường xuyên cập nhật các thông báo của Nhà trường cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế./