Thông báo Lịch đón tiếp sinh viên QH.2017.F1 nhập học và Tuần lễ Hội nhập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch đón tiếp sinh viên QH.2017.F1 nhập học và Tuần lễ Hội nhập

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Lịch đón tiếp sinh viên QH.2017.F1 nhập học và Tuần lễ Hội nhập. Cụ thể như sau:

  1. LỊCH ĐÓN TIẾP SINH VIÊN QH.2017.F1 NHẬP HỌC
TT THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
1. Thứ Năm ngày 10.8.2017 Tiếp nhận sinh viên QH.2017 nhập học Hội trường

Vũ Đình Liên

Sáng 7h30 đến 9h30 Khoa Sư phạm tiếng Anh (ngành sư phạm)
9h30 đến 11h00 Khoa Sư phạm tiếng Anh (ngành ngôn ngữ)
Chiều 13h30 đến 15h00 Khoa Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc
15h00 đến 17h00 Khoa Đức, Nhật, Nga, Ả rập
2. 14-18.8.2017 Tuần lễ Hội nhập Có lịch chi tiết kèm theo
               Từ 21.8.2017                           Sinh viên đi học theo thời khóa biểu

 2.”TUẦN LỄ HỘI NHẬP” 

“TUẦN LỄ HỘI NHẬP” CỦA SINH VIÊN KHÓA QH.2017.F1 
(Từ 14.08.2017-18.8.2017)
1. Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa
THỜI GIAN KHOA  NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
14.8.2017
(Thứ 2)
Sáng 8h00-11h00 Sư phạm Tiếng Anh (sư phạm và ngôn ngữ),  Nga Nhà trường, Công tác Đào tạo-HSSV HT Nguyễn Văn Đạo
ĐHQGHN
Chiều 14h00-17h00 Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Ả rập
15.8.17
(Thứ 3)
Sáng 8h00-11h00 Sư phạm Tiếng Anh (sư phạm và ngôn ngữ),  Nga CTXH, đạo đức lối sống,
kĩ năng, an ninh trật tự
Chiều 14h00-17h00 Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Ả rập
2. Lịch khám sức khỏe
THỜI GIAN KHOA    ĐỊA ĐIỂM
14.8.2017
(Thứ 2)
Sáng 8h00-11h00 Trung, Nhật, Ả rập Phòng khám Phạm Văn Đồng – Bệnh viện ĐHQGHN
(Tầng 1 Ký túc xá Trường Đại học Ngoại ngữ)
Chiều 13h30-16h30 Sư phạm Tiếng Anh (ngành ngôn ngữ)
15.8.17
(Thứ 3)
Sáng 8h00-11h00 Pháp, Đức, Hàn Quốc
Chiều 13h30-16h30 Sư phạm Tiếng Anh (ngành sư phạm), Nga
3.Lịch các Khoa gặp mặt sinh viên 
THỜI GIAN KHOA ĐỊA ĐIỂM
16.8.17
(Thứ 4)
Sáng
(8h00-11h00)
Sư phạm Tiếng Anh (sư phạm và ngôn ngữ) HT Nguyễn Văn Đạo
ĐHQGHN
NN&VH Nga HT7 – B2
NN&VH Pháp HT Vũ Đình Liên-K.Pháp
NN&VH Đức HT8 – B2
Chiều
(14h00-17h00)
NN&VH Trung Quốc HT Sunwah
NN&VH Nhật Bản HT Vũ Đình Liên-K.Pháp
NN&VH Hàn Quốc HT7 – B2
Bộ môn NN&VH Ả rập HT8 – B2
4.  Ulistour  
THỜI GIAN KHOA (Ngành) ĐỊA ĐIỂM
17.08.17
(Thứ 5)
Sáng 7h30 Sư phạm tiếng Anh (ngành ngôn ngữ), Đức Nhà tập Đa năng
8h30 Sư phạm tiếng Anh (ngành sư phạm), Trung, Nga
9h30 Nhật, Pháp, Hàn, Ả rập
5. Ngày Hội các câu lạc bộ
Thời gian Nội dung – Địa điểm – Khoa (Ngành)
Gặp mặt – HT Nguyễn Văn Đạo Ngày hội các CLB -Khuôn viên Khoa Pháp
18.08.17
(Thứ 6)
Sáng 7h30 Sư phạm tiếng Anh (ngành Ngôn ngữ), Đức Nhật, Pháp, Hàn, Ả rập
8h30 Sư phạm tiếng Anh (ngành Sư phạm), Trung, Nga Sư phạm tiếng Anh (ngành ngôn ngữ), Đức
9h30 Nhật, Pháp, Hàn, Ả rập Sư phạm tiếng Anh (ngành sư phạm), Trung, Nga
Từ 21.8.2017 sinh viên đi học theo Thời khóa biểu