Thông báo về việc hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết năm 2021 dành cho sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết năm 2021 dành cho sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết năm 2021 dành cho sinh viên như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
– Là sinh viên chính quy đang học tập tại Trường.
– Có gia đình ở các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội.
– Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc các hoàn cảnh khó khăn khác)
2. Số vé hỗ trợ: 200 vé
3. Giá trị mỗi vé hỗ trợ: 300.000đ/vé
4. Cách thức đăng kí:
– Sinh viên thuộc đối tượng và tiêu chuẩn nêu trên đăng kí vào link sau: http://bit.ly/3ifp1oz trước thứ 5 ngày 21 tháng 01 năm 2020.
– Lớp trưởng tập hợp danh sách sinh viên theo đúng đối tượng và tiêu chuẩn đã đăng kí vào link (theo mẫu gửi kèm) nộp về văn phòng Khoa. Các Khoa tổng hợp và gửi danh sách về Trường (qua Phòng Phòng Chính trị và Công tác HSSV) trước thứ 6 ngày 22 tháng 01 năm 2021.